Όροι και προϋποθέσεις για Hot Ίμπιζα πρακτορείο συνοδών
Καυτά Ίμπιζα συνοδοί

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Tel: + 34 871 182 513
Ίμπιζα συνοδοί

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών («όροι», «όροι παροχής υπηρεσιών») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της IbizaHotEscort.com (η «υπηρεσία») που λειτουργεί από τις υπηρεσίες A και E Adult ("εμείς", "εμείς" ή "μας"). Η πρόσβασή σας και η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COPYRIGHT

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Η πολιτική μας είναι να απαντάμε σε κάθε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην υπηρεσία παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων ("παράβαση") οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή έχετε εξουσιοδοτηθεί εκ μέρους ενός, και πιστεύετε ότι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλείσθε να υποβάλετε την αξίωσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@ibizahotescort.com, με τη γραμμή θέματος: " Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων "και συμπεριλάβετε στην αξίωσή σας λεπτομερή περιγραφή της εικαζόμενης παράβασης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω, στην ενότητα" ανακοίνωση και διαδικασία της DMCA για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ". Μπορεί να είστε υπόλογοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων) για παραπλανητικές ή κακοπιστικές αξιώσεις σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε περιεχομένου που βρίσκεται ή/και μέσω της υπηρεσίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα σας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Η υπηρεσία και το αρχικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία των υπηρεσιών A και E Adult και των δικαιοπαρόχων της. Η υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και των ξένων χωρών. Τα εμπορικά μας σήματα και η εμπορική ενδυμασία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των υπηρεσιών A και E Adult.

ΖΕΎΞΕΙς ΜΕ ΆΛΛΕς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕς

Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το ibizahotescort.com δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιασδήποτε από αυτές τις οντότητες/ιδιώτες ή τους ιστότοπούς τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ibizahotescort.com δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία που προκαλείται ή εικάζεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω οποιαδήποτε τέτοια διαδικτυακή τοποθεσία ή υπηρεσίες τρίτων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών που επισκέπτεστε.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε ακίνδυνα ibizahotescort.com και τον κάτοχο της άδειας και τους δικαιοπάροχους της, καθώς και τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους αντιπροσώπους, τους αξιωματικούς και τους διευθυντές τους, από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, παθητικού, κόστους ή χρέους, και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών δικηγόρου), που προκύπτουν από ή προκύπτουν από τη χρήση και την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας, ή β) παραβίαση των παρόντων όρων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν θα hotibizaescort.com, ούτε οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι συνδεδεμένες εταιρείες του να ευθύνονται για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, καλής θέλησης ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας · II) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην υπηρεσία · III) κάθε περιεχόμενο που λαμβάνεται από την υπηρεσία · και (IV) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση των μεταδόσεων ή του περιεχομένου σας, είτε με βάση την εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, αν έχουμε ενημερωθεί ή όχι για τη δυνατότητα τέτοιας βλάβης, και ακόμη και αν ένα ένδικο μέσο που αναφέρονται στο παρόν διαπιστώνεται ότι δεν έχουν τον ουσιαστικό σκοπό της.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ

Η χρήση της υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η υπηρεσία παρέχεται με βάση το "AS IS" και "AS ΔΙΑΘΕΣΙ". Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης. ibizahotescort.com των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων συνεργατών της και των δικαιοπαρόχων της δεν εγγυώνται ότι η υπηρεσία θα λειτουργεί απρόσκοπτα, ασφαλή ή διαθέσιμα σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία · β) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα θα διορθωθούν · γ) η υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά · ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της υπηρεσίας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Λογότυπο της Top Ίμπιζα πρακτορείο συνοδών στην Ισπανία
Hot Ίμπιζα συνοδοί
Παρέχουμε υψηλής κλάσης συνοδούς Ibiza σε ξενοδοχεία και ιδιωτικό σπίτι στο νησί. Η υπηρεσία συνοδών μας στην Ίμπιζα είναι τόσο επαγγελματική όσο και διακριτική, καθιστώντας μας την πρώτη επιλογή για τους ταξιδιώτες που ψάχνουν για συνοδούς στην Ίμπιζα. Αν θέλετε να κλείσετε ένα από τα σέξι κορίτσια μας, παρακαλώ καλέστε τον παρακάτω αριθμό.

Λεπτομέρειες πρακτορείου

■ Tel: + 34 871 182 513
■ Τοποθεσία: Ίμπιζα
■ Χώρα: Ισπανία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρατήσεις συνοδών
Τιμές συνοδών

Μετάφραση ιστότοπου

HotEscorts.org EuroGirlsEscort.com worldescortindex.com Worldwide Escorts Banner www.6ladies.com https://topescortbabes.com
Hot Ίμπιζα συνοδοί
Πνευματικά δικαιώματα © 2017-2018 συνοδοί Ibiza® όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
× Σπίτι Τιμές Κρατήσεις Σχετικά με εμάς