Algemene voorwaarden voor Hot Ibiza Escort Agency
Hot Ibiza Escorts

Algemene voorwaarden

Tel: + 34 871 182 513
Ibiza Escorts

INLEIDING

Lees deze Servicevoorwaarden (' voorwaarden ', ' Servicevoorwaarden ') zorgvuldig door voordat u de website IbizaHotEscort.com (de ' service ') gebruikt die wordt beheerd door A-en E-Adult Services (' ons ', ' wij ' of ' onze '). Uw toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de dienst willen benaderen of gebruiken. Door de service te openen of te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden, dan bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot de service.

COPYRIGHT BELEID

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat content die op de service is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("inbreuk") van een persoon of entiteit. Als u een auteursrechteigenaar bent of namens een gemachtigde, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, dien dan uw claim in via e-mail naar support@ibizahotescort.com, met de onderwerpregel: " Inbreuk op het auteursrecht "en neem in uw claim een gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder" DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens Auteursrechtschending ". U aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenkosten) voor onjuiste voorstelling of kwade trouw claims over de inbreuk op enige inhoud gevonden op en/of via de dienst op uw copyright

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van A en E Adult Services en haar licentiegevers. De service is beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als het buitenland. Onze handelsmerken en handels kledij mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A en E Adult Services.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet eigendom zijn van of beheerd worden door ibizahotescort.com heeft geen zeggenschap over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij garanderen niet het aanbod van een van deze entiteiten/individuen of hun websites. U erkent en stemt ermee in dat ibizahotescort.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via websites of diensten van derden. Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in ibizahotescort.com en haar licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en bestuurders, te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), voortvloeiend uit of voortvloeiend uit een) uw gebruik en toegang van de dienst, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze voorwaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal hotibizaescort.com, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-of punitieve schadevergoeding, inclusief zonder beperking, verlies van winsten, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst; (II) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de dienst; (III) alle inhoud die is verkregen van de dienst; en (IV) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie uiteengezet in dit document, is gebleken dat het essentiële doel ervan is mislukt.

DISCLAIMER

Uw gebruik van de dienst is voor uw eigen risico. De service wordt geleverd op basis van "AS IS" en "AS AVAILABLE". De service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties. ibizahotescort.com haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst zullen voldoen aan uw eisen.

UITSLUITINGEN

In sommige jurisdicties is het uitsluiten van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele beschadiging niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Logo van top Ibiza Escort bureau in Spanje
Hot Ibiza Escorts
Wij bieden high-class Ibiza Escorts naar hotels en privé huis op het eiland. Onze Ibiza escort service is zowel professioneel als disc onopvallend, wat ons de eerste keuze maakt voor reizigers die op Ibiza op zoek zijn naar Escorts. Als u een van onze sexy meiden wilt boeken, belt u het onderstaande nummer.

Gegevens Agentschap

■ Tel: + 34 871 182 513
■ Locatie: Ibiza
■ Land: Spanje

Website vertaling

HotEscorts.org EuroGirlsEscort.com worldescortindex.com Worldwide Escorts Banner www.6ladies.com https://topescortbabes.com
Hot Ibiza Escorts
Copyright © 2017-2018 Ibiza Escorts® alle rechten voorbehouden
× Home Prijzen Boekingen Informatie